Skatteverkets förslag till föreskrifter om vissa generella undantag från skyldigheten att använda kassaregister

Rubricerade ärende, ert diarienummer 202 423838-18/111 och 202 441778-18/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

Kassaregister