Skatteverkets promemoria Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/00944/S1, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

fri kost