Skogsstyrelsens remiss av förslag till nya EU-förordningar rörande skogsodlingsmaterial

Förslaget avser regler i EU-förordningar. Regelrådets granskning är begränsat till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.