Skogsvårdsstyrelsens förskrifter till 29 § skyddsåtgärder, i skogsvårdslagen

Regelrådet har inte möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.