Skolverkets föreskrifter om programmering m.m.

Rubricerade ärende, diarienummer 2016:01482, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

programmering