Skolverkets föreskrifter om utvecklingsplan för utlandsskolor

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

(pdf 431 KB)

Taggar:

utlandsskolor