Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:48) om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan samt föreskrifter (SKOLFS 2011:14) om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig.