Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter om krav på yrkeskunskaper för att undervisa i yrkesämne m.m.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.