Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter om slutbetyg från grundskolan och om antagning till gymnasieskolan i vissa fall

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.