Skolverkets förslag till ändringar i kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

kursplan SFI