Skolverkets förslag till ändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem

Rubricerat ärende, diarienummer 2015:201, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

läroplan