Skolverkets förslag till ändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem

Rubricerat ärende, diarienummer 2015:201, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Taggar:

läroplan