Skolverkets förslag till föreskrifter om ansökan om lokalt tillval, spetsutbildning och judiska studier i grundskolan

Skolverkets förslag till föreskrifter om ansökan om lokalt tillval, spetsutbildning och judiska studier i grundskolan Rubricerat ärende, ert dnr 62-2011:1009, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.