Skolverkets förslag till föreskrifter om behörighet för lärare att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan som inte är yrkesämnen

Skolverkets förslag till föreskrifter om behörighet för lärare att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan som inte är yrkesämnen Rubricerat ärende, ert dnr 62-2011:930, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.