Skolverkets förslag till föreskrifter om bidrag och belopp till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor i vissa fall samt bidrag från hemkommunen för programinriktat individuellt val

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.