Skolverkets förslag till föreskrifter om examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och förslag till föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.