Skolverkets förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av föreskrifterna om utformningen av betygsdokument för gymnasiebetyg i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan

Rubricerade ärende, diarienummer 6.1.2-2015:978, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

gymnasiebetyg