Skolverkets förslag till föreskrifter om utformningen av betygsdokument vid spetsutbildning i grundskolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.