Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasiesärskolor som påbörjar sin utbildning i gymnasiesärskolan efter den 30 juni 2013

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.