Skolverkets remiss Reviderade förslag på examensmål för vidarutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()