Skolverkets remiss Reviderade förslag på examensmål för vidarutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.