Socialdepartementets betänkande Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (Ds 2012:11)

Rubricerade ärende, diarienummer S2012/2767/FST har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

 

Taggar:

Kontrollköp