Socialdepartementets förslag till ändring i myndighetsförordningen (2007:515), m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Företrädare