Socialdepartementets förslag till ny patientsäkerhetsförordning, m.m.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom angiven tid. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.