Socialdepartementets lagrådsremiss Etisk bedömning av nya metoder i vården

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.