Socialdepartementets promemoria Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (Ds 2012:57)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.