Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

lex Sarah