Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Socialstyrelsens_forslag (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Bilaga 1 ()