Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.