Stärkt ställning för hyresgäster, (SOU 2017:33)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

hyresgäster