Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.