Statens Jordbruksverks förslag till ändring av föreskrifter om ansökan om vissa jordbruksstöd samt ansökan om utbetalning av landsbygdsstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

jordbruksstöd