Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldigheter för företag inom industrin och tjänstenäringarna att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning

Då vår förfrågan om förlängd svarstid till den 19 januari inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende