Statistiska centralbyråns förslag till föreskrift om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it och marknadsföring

Remissen inkom till oss den 7 februari 2017 med begärt svarsdatum senast den 17 februari 2017. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.