Straffavgift vid bristande kreditprövning (Ds 2013:17)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.