Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter medicinska solarier

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig