Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om industriell radiografering (SSMFS 201x:xx)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

radiografering