Swedacs förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:20) om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet samt (STAFS 2007:21) om organ som certifierar IT-säkerhet

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

IT-säkerhet