Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Rubricerade ärende, diarienummer 00742/2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.