Trafikverkets föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg 195 vid Bankeryd i Jönköpings län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

hastighet