Trafikverkets förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter om bärighetsklasser i västra Götalands län

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.