Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg 32, Östergötlands län