Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg 40, Kalmar län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.