Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg 87, Jämtlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.