Trafikverkets förslag till föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:43) om tillämpning av europeiska beräkningsstandarder

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.