Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Värmlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.