Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 181 i Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas  begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.