Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 270 i Dalarnas län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Hastighetsföreskrift (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Beredningsunderlag ()