Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 288 i Uppsala län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Väg 288