Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 514, 302, 570, 541, 850 i Gävleborgs och Dalarnas län

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i dessa ärenden.