Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 687 i Östergötlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.