Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i Värmlands länTrafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i Värmlands län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.