Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E22 i Östergötlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Beredningsunderlag ()

Taggar:

Väg E22